Ghidul aplicantului
March 23, 2017
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Reddit

Ghid de finanțare Fondul Științescu Țara Făgărașului*

Ediția a II-a 2017-2018

 

Informații generale

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor între 6 și 19 ani din Țara Făgărașului.

Programul Științescu este implementat de către Fundația Comunitară Țara Făgărașului, în colaborare cu Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Județului Brașov și finanțatorii Romanian-American Foundation, Avira cu sprijinul CARO, FENEC Rubber Eastern Europe și Isoplus Special.

 

Anul acesta, Științescu își continuă aventura pe care a început-o în toamna anului 2016, alături de cele 24 de proiecte propuse, care se adresau elevilor din orașele: Făgăraș, Rupea, Victoria și comunele: Lisa, Drăguș, Cincu, Jibert, Hârseni, Felmer, Mândra și Racoș. Oameni frumoși din Țara Făgărașului, elevi, profesori, reprezentanți ai ONG-urilor s-au mobilizat să învioreze științele și să captiveze copiii și liceeni. Astfel că, din cele 24 de  proiecte, în limita resurselor, Științescu a investit cu încrederea lui 10 echipe ca să-i ducă mai departe mesajul: insuflarea pasiunii pentru științe în rândul copiilor si adolescenților este reponsabilitatea întregii comunități!

Acum este rândul tău să te alături „Comunității de prieteni ai lui Științescu Țara Făgărașului”!

Cu ajutorul Științescu Țara Făgărașului ne dorim să îi ajutăm pe elevi să descopere că științele exacte sunt interesante și atractive. Vrem să înțeleagă utilitatea noțiunilor învățate la școală în diferite contexte cotidiene cu care se confruntă zi de zi.

 

Așteptăm proiecte creative, inovative, proiecte prin care elevii să se implice activ, să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au însemnat marile descoperiri științifice ale oamenilor și ce pot să ne aducă beneficiile tehnologiilor moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-și abilitățile necesare generației de inovatori ai secolului în care trăim.

Considerăm că toate acestea contribuie, pe termen lung, la stimularea tinerilor din Țara Făgărașului pentru alegerea unei cariere în domeniile STEM.

 

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte orașe din țară: Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Ploiești, Sibiu prin competiții similare de proiecte gestionate de fundațiile comunitare locale.

 

Grupul țintă al proiectelor aplicante

Elevii din clasele 0 – XII din școlile și liceele din Țara Făgărașului.

 

Cine poate solicita finanțare ?

Organizații non-guvernamentale, muzee, centre de plasament, biblioteci din Țara Făgărașului;

Organizații non-guvernamentale de la nivel internațional și național în colaborare cu persoane fizice sau juridice sau grupuri de inițiativă din Țara Făgărașului (putem facilita contactul cu persoane și ONG-uri din comunitate);

 

Grupuri de inițiativă formate din minim 3 persoane; Instituții școlare; Persoane fizice: elevi, profesori, studenți, oameni de știință, ingineri, cercetători, muzeografi, pasionați de științe, persoane retrase din activitatea profesională, etc.

 

Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte: adulți cu expertiză în domeniul STEM și tineri. De asemenea, încurajăm implicarea persoanelor vârstnice și colaborările dintre persoane sau organizații din mediul urban și cel rural.

 

Pentru a putea solicita finanțare, doritorii trebuie să facă parte dintr-o echipă care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect și de implementarea acesteia.

 

Ce fel de proiecte încurajăm ?

Prin fondul Științescu dorim să contribuim la dezvoltarea elevilor din Țara Făgărașului pentru viitor și astfel, încurajăm proiecte educaționale care promovează inovarea și creativitatea, implicarea activă a elevilor, motivarea și dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații.

 

Ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să îndeplinească următoarele caracteristici:

– să fie creative și inovative;

– să fie interdisciplinare;

– să vizeze mai ales elevii cu rezultate medii și dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte;

– să realizeze colaborări și parteneriate între școliile din mediul rural și urban, precum și între școli și diverse alte instituții;

– să implice activ elevii în proiectele desfășurate și, ideal și în echipa de proiect;

– să pună în valoare domeniile ecologie şi protecția mediului (natural şi construit), arte, cultură, conservare și restaurare și legătura acestora cu științele exacte;

– să se desfășoare sau să provină de la reprezentanți din mediu rural (acestea vor fi apreciate în mod special şi vor fi punctate suplimentar);

– să fie scrise de elevi;

– să vină cu cofinanțare;

– să dezvolte proiectele finanțate în edițiile anterioare astfel încât să fie duse la un nivel superior.

 

Proiecte eligibile

Proiecte de infrastructură – pentru proiecte multianuale care își propun construirea de infrastructură permanentă  (laboratoare STEM  în afara școlii, laboratoare mobile, HUB-uri, exploratorii, centre etc) deschisă întregii comunități (gratuit sau contracost);

Proiecte educaționale care includ activități de tipul „do-it-yourself” în domenii precum: electronică, robotică, printare 3D;

Programe educaționale de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi – la elevi);

Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din Țara Făgărașului, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu;

Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.);

Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect;

Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice și elevi, pentru o mai bună înțelegere a aplicabilității științelor exacte în viața de zi cu zi și dezvoltarea unui interes direct pentru studiul acestor materii;

Proiecte care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte;

Proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți.

 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Persoanele care înscriu o idee de proiect își asumă faptul că echipa de proiect va acționa proactiv pentru a pune în aplicare valorile de solidaritate, compasiune și non-violență, având responsabilitatea să evite ca orice parte a sprijinului financiar sau operațional din partea programului (și orice sprijin financiar acordat de către Fundație în comunitate) să fie folosite direct sau indirect pentru activități violente sau de instigare la violență, activități teroriste sau care încalcă regimul armelor și munițiilor, activități care promovează discriminarea pe criterii etnice, de gen, rasiale, de orientare sexuală, cu excepția strategiilor de creștere a incluziunii sociale a unor grupuri deja discriminate prin mijloace non-violente.

 

Fundația Comunitară Țara Făgărașului nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

 

Valoarea Financiară a Fondului Științescu Țara Făgărașului

Valoarea totală a fondului este de 100.000 de lei.

Fondul este constituit din 12.500 $ oferiți de Romanian-American Foundation și alți 12.500 $, mobilizați de Fundația Comunitară Ţara Făgăraşului de la finanțatorii: Avira cu sprijinul CARO, FENEC Rubber Eastern Europe și Isoplus Special.

Pentru proiectele educaționale bugetul se poate încadra între 300 de lei și 12.000 lei.

Pentru proiecte de infrastructură bugetul poate să fie de maximum 25.000 de lei.

 

Exemple de costuri eligibile

– cheltuieli de cazare, transport, masă, cheltuieli legate de evenimente, legate de curier.

– cheltuieli de comunicare și promovare: design, foto, site, blog, etc.

– consumabile: hârtie, toner, flipchart.

– cheltuieli de coordonare și management de proiect și resurse umane (de exemplu: apelarea la experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 10% din bugetul total al proiectului.

– proiecte de infrastructură – (ce au un buget în limita a 25.000 de lei) – pentru proiecte multianuale care își propun construirea de infrastructură permanentă  (laboratoare STEM în afara școlii, laboratoare mobile, HUB-uri, exploratorii, centre etc.) deschisă întregii comunități (gratuit sau contracost).

– achiziții de echipamente, tehnologii, instrumente, material didactic, licențe software și servicii educaționale online. Aceste cheltuieli pentru achiziții (de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale) sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

 

*Dacă considerați că aveți nevoie de inspirație pentru o idee de proiect, vă îndrumăm către website-ul rețelei naționale Științescu http://stiintescu.ro/ sau puteți alege un proiect din lista de mai jos: (lista este orientativă și ilustrativă, fără a ne limita la ele):

 

– laboratoare mobile – cu experimente ce pot fi deplasate la diferite școli din mediul rural și urban, în care educatori sunt elevii mai mari și le pot explica celor mai mici principiile de funcționare și pot exemplifica practic efectele experimentelor;

– kituri pentru construirea de modele de mașini, avioane, rachete, ambarcațiuni (navomodele, aeromodele, etc);

– kituri pentru creșterea cristalelor;

– construcții cu ajutorul imprimantei 3D;

– roboți modulari;

– electronică modulară;

– diferite construcții: catapultă tip trebuchet; pompa de apă acționată de o bicicletă, amplificator audio;

– proiect despre influența sportului și activității fizice asupra stării de sănătate;

– proiect despre nutriție, aditivi alimentari și efectele lor benefice/nocive asupra organismului.

Exemple de costuri neeligibile

– costuri efectuate în afara perioadei de implementare;

– costuri care nu sunt direct legate de proiect;

– planuri de lecție sau proiecte didactice;

– schimburi de experiență și vizite de cercetare ale cadrelor didactice;

– activități care nu presupun implicarea activă a elevilor în proiect.

 

Cum aplici ?

Înscrierea unei idei de proiect se va face în două etape:

(1) trimiterea unei scrisori de intenție și

(2) trimiterea formularului de aplicare și a formularului de buget al proiectului în varianta lui finală.

 

  1. Scrisoarea de intenție – scrisoarea de intenție care descrie ideea proiectului se trimite electronic până în data de 03.12.2017.

Aceasta este disponibilă pe site-ul http://fagaras.stiintescu.ro/detalii-inscriere/ și se completează de către aplicant în format electronic.

Pentru redactarea aplicației puteți folosi și formularul în format Word.

Aplicația finală va fi trimisă folosind doar formularul online.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la trimiterea scrisorii de intenție, vei primi un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, te rugăm să ne contactezi la email office@fundatiactf.ro sau la telefon 0734 047 672 (Iulia Tătaru – Manager Programe Fundația Comunitară Țara Făgărașului), deoarece este posibil ca e-mailul tău să nu fi ajuns la noi.

 

  1. Cererea de finanțare finală – cererea care detaliază proiectul în forma lui completă, finală se trimite electronic până în data de 21.01.2017.

Proiectele detaliate, în forma lor finală se înscriu în formularul de aplicare disponibil pe site-ul http://fagaras.stiintescu.ro/detalii-inscriere/ și se completează de către aplicant în format electronic.

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde:

(1) un formular de aplicare și (2) un formular de buget.

Pentru a va ușura redactarea, puteți folosi formularul în format Word și formularul de buget în format Excel.

Aplicația finală va fi trimisă folosind formularul online.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare, vei primi un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, te rugăm să ne contactezi la email office@fundatiactf.ro sau la telefon 0734 047 672 ((Iulia Tătaru – Manager Programe Fundația Comunitară Țara Făgărașului), deoarece este posibil ca e-mailul tău să nu fi ajuns la noi.

 

Modalitatea de evaluare

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 2 etape:

  1. 1. Preselecția aplicațiilor va fi realizată de Fundația Comunitară Țara Făgărașului pe baza următoarelor criterii de eligibilitate:

– aplicația completă, ce conține formularul de aplicare și formularul de buget a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;

– cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;

– activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;

– suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;

– durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 

  1. Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare.

 

Fiecare proiect va fi punctat pe baza criterilor de evaluare prezentate mai jos:

  1. Inovaţie (proiectul aduce idei noi în maniera în care se predau / învaţă materiile STEM);
  2. Relevanță (proiectul contribuie prin activitățile sale la atragerea elevilor către domeniile STEM și adresează categoriile de beneficiari vizate prin program);
  3. Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care Științescu își dorește să le dezvolte la copii și tineri);
  4. Coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
  5. Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).
  6. Viziune (cum își propune proiectul să continue și să producă o schimbare pe termen lung).

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare:                                                                                                                                                                                                                   

1 punct – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de evaluare;

2 puncte – proiectul întrunește parțial acest criteriu de evaluare;

3 puncte – proiectul întrunește acest criteriu de evaluare, însă nu în totalitate/nu satisfăcător;

4 puncte – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de evaluare;

5 puncte – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de evaluare.  

 

Astfel, 5 puncte este calificativul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru respectarea unui criteriu de evaluare. Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al comitetului de jurizare este de 30 puncte.      

 

Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe idei de proiecte. Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate. În funcţie de calitatea proiectelor pe care le primim, putem acorda finanţare pentru unul, mai multe sau niciunul dintre acestea.

Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant.

După cele 2 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică.

 

Juriul Fondului Științescu

Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale, companii și instituții de învățământ. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție relevant pentru beneficiarii direcți ai proiectelor alese. Componența juriului va fi făcută publică până la expirarea perioadei de depunere a aplicațiilor.

 

Contractare si modalite de plată

La momentul contractării, pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, vom solicita și următoarele documente:

– copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);

– certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

– bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior în cazul persoanelor juridice;

– extras din Registrul Asociaţiilor și Fundațiilor în cazul ONG-urilor.

 

Echipa Fundatiei Comunitare Tara Fagarasului va stabili împreună cu reprezentantii fiecărui proiect când și cum se vor acorda resursele, în acord cu bugetul și calendarul de activități. Sumele necheltuite se returnează catre Fundatia Comunitara Tara Fagarasului ca să poată fi folosite pentru alte proiecte.

Toate proiectele finantate prin fondul Științescu Ţara Făgăraşului trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute.

În toate comunicările se va menționa numele complet al programului de finanțare, al finanțatorilor și al Fundației Comunitare Țara Făgărașului. Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile care vor fi precizate în contractul de finanţare, şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare estimării progresului proiectului. Proiectele vor fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de inițiatorii programului.

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

– raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul și care au fost rezultatele cantitative și calitative.

– raportul financiar: dovezi justificative ale achizițiilor efectuate.

 

Raportarea financiară și narativă se va trimite în primele două săptămâni după finalizarea proiectului, până pe 17.08.2017, iar evaluarea FCTF are loc în următoarele două săptămâni de la primirea raportării.

 

În cazul neprezentarii rapoartelor, trimiterii de rapoarte incomplete, sub o formă necorespunzătoare, depășirea termenului de predare stabilit contractual, Fundația Comunitară Țara Făgărașului va solicita restituirea integrală a finanțării acordate.

Pe toată durata implementării proiectului, echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va fi aproape cu sfaturi, recomandări și sprijin pentru completarea rapoartelor.

 

Calendarul fondului

 

Data lansării oficiale a Fondului Științescu este: 31.10.2017

Trimitere scrisoare de intenție: 31.10.2017 – 03.12.2017

În perioada 01.11.2017 – 03.12.2017 organizăm consultări cu echipele de proiect cu programare prealabilă la adresa office@fundatiactf.ro

Termen limită trimitere scrisoare de intenție: 03.12.2017 ora 23.59

Training scriere proiecte: 11.12.2017 – 15.12.2017

Înscriere proiecte: 04.12.2017 – 21.01.2018

Încheierea perioadei de înscriere a proiectelor: 21.01.2018 ora 23.59.

Jurizarea proiectelor are loc în perioada: 22.01.2018 – 19.02.2018

Anunțarea proiectelor câștigătoare: 20.02.2018

Contractarea și finanțarea proiectelor selectate: 20.02.2018 – 27.02.2018

Training management de proiect:  28.02.2018

Implementarea proiectelor finanțate:  05.03.2018 – 10.08.2018

Training management financiar:  14.03.2018

Proiectele trebuie să-și încheie activitatea până în 10.08.2018

 

Mai multe detalii despre program și concursul de proiecte

Tătaru Iulia – Manager Proiecte

Email: iulia.tataru@fundatiactf.ro

Telefon: 0734 047 672

Website: http://fagaras.stiintescu.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/fagaras.stiintescu.ro/

 

*Ghidul de aplicare poate fi descarcat si in format Word de aici.

Formular înscriere