12 februarie 2019
Lansarea oficială Fondul Științescu ediția 3.0
Fundația Comunitară Țara Făgărașului( FCTF) lansează marți, 12 februarie, ediția 3.0. a programului de finanțare “Științescu”, prin care-și propune să stimuleze pasiunea pentru științele exacte a copiilor și tinerilor cu vârsta între 6 și 19 ani. Bugetul programului “Științescu” este de 120.000 de lei. Vor primi finanțare cu sume cuprinse între 300 și 12.000 de lei proiecte depuse de profesori și învățători, de echipe compuse din elevi, profesori sau studenți, din pasionați ai științelor din medii profesionale diverse și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Împreună cu un grup de mentori, membrii echipei FCTF vor oferi celor care vor să aplice instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor și management financiar. Echipele care vor primi finanțare vor beneficia, de asemenea, de suport în comunicare, în motivarea şi implicarea elevilor și în managementul proiectelor. “Științescu” este implementat în Țara Făgărașului de către Fundația Comunitară Țara Făgărașului, în colaborare cu Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Județului Brașov și finanțatorii Romanian-American Foundation, Avira, Bilka Steel, FENEC Rubber Eastern Europe, Hirschmann Automotive, Stihl România, JTTI Romania și Berg Banat.   Fundația Comunitară Țara Făgărașului este un finanţator privat local care identifică și promovează iniţiative şi proiecte ale comunităţii făgărășene – ONG-uri, grupuri de iniţiativă, companii, persoane fizice -contribuind astfel la dezvoltarea locală. Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în orașele Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Ploiești, Sibiu prin competiții similare de proiecte, gestionate de fundațiile comunitare locale.
15 februarie 2019 ora 17.00
Training scriere proiecte

În cadrul acestei întâlniri ne propunem să ajutăm aplicanţii, mai ales pe cei care au mai puţină experienţă cu astfel de programe de finanţare, să propună proiecte cât mai interesante, cât mai inovative şi mai ales fezabile. Vom sta împreună la discuţii, vă vom explica orice nelămurire legată de procesul de aplicare şi vă vom pune în legătură cu oameni resursă şi spaţii unde se pot desfăşura activităţile din cadrul proiectelor. Pe scurt vă vom ajuta să ajungeţi mai repede de la stadiul de idee la un proiect educaţional care să facă copiii sau tinerii să iubească mai mult ştiinţele.

12 februarie – 10 martie 2019
Consultări cu echipele de proiect
În perioada dintre evenimentul de lansare și termenul limită pentru depunerea proiectelor (12 martie 2019 ora 16.00), echipa Fundaţiei Comunitare Țara Făgărașului va continua să ofere consultări organizațiilor, profesorilor și echipelor care vor să depună aplicații.   Atenție! Sesiunile de consultări se desfășoară la sediul Fundației Comunitare Țara Făgărașului, din Bulevardul Unirii nr. 1C, Făgăraș, pe bază de programare la numărul de telefon 0735 724 144 sau pe e-mail cristina.muntean@fundatiactf.ro.
12 februarie – 12 martie 2019
Înscriere proiecte
Poți consulta ghidul de finanțare aici, formularul de aplicare aici și bugetul aici.
12 martie 2019 ora 16.00
Încheierea perioadei de înscriere
15 martie - 25 martie 2019
Jurizarea proiectelor
Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe idei de proiecte. Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate. În funcţie de calitatea proiectelor pe care le primim, putem acorda finanţare pentru unul, mai multe sau niciunul dintre acestea. Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant. Fundația Comunitară Țara Făgărașului, alături de finanțatori și o parte din juriu, poate decide organizarea de interviuri individuale de selecție cu echipele care au depus proiectele aflate pe lista scurtă. După cele 3 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică. Pentru a vedea criteriile de eligibilitate și selecție vă rugăm să consultați ghidul de finanțare.
3 aprilie 2019
Anunțarea proiectelor câștigătoare
3 aprilie - 15 aprilie 2019
Contractare și finanțare
8 iunie 2019
Târg de științe la Bikeathon!
15 aprilie – 1 noiembrie 2019
Implementarea proiectelor selectate

Ghid de finanțare Fondul Științescu Țara Făgărașului*

Ediția 3.0

 

Informații generale

 

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor între 6 și 19 ani din Țara Făgărașului.

 

Programul Științescu este implementat de către Fundația Comunitară Țara Făgărașului, în colaborare cu Federația Fundațiile Comunitare din România, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Județului Brașov și finanțatorii Romanian-American Foundation, Avira, Bilka Steel, FENEC Rubber Eastern Europe, Hirschmann Automotive, Stihl România, JTTI Romania și Berg Banat.

 

Științescu își continuă aventura pe care a început-o în toamna anului 2016.

 

Pasionați de științe și tehnologie, elevi, profesori, reprezentanți ai ONG-urilor s-au mobilizat să învioreze științele și să captiveze copiii și liceeni. Astfel că Științescu a investit cu încrederea lui 22 echipe ca să-i ducă mai departe mesajul: insuflarea pasiunii pentru științe în rândul copiilor si adolescenților este reponsabilitatea întregii comunități!

 

Acum este rândul tău să te alături „Comunității de prieteni ai lui Științescu Țara Făgărașului”!

 

Cu ajutorul Științescu Țara Făgărașului ne dorim să îi ajutăm pe elevi să descopere că științele exacte sunt interesante și atractive. Vrem să înțeleagă utilitatea noțiunilor învățate la școală în diferite contexte cotidiene cu care se confruntă zi de zi.

 

Așteptăm proiecte creative, inovative, proiecte prin care elevii să se implice activ, să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au însemnat marile descoperiri științifice ale oamenilor și ce pot să ne aducă beneficiile tehnologiilor moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-și abilitățile necesare generației de inovatori ai secolului în care trăim.

 

Considerăm că toate acestea contribuie, pe termen lung, la stimularea tinerilor din Țara Făgărașului pentru alegerea unei cariere în domeniile STEM.

 

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte orașe din țară: Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Ploiești, Sibiu prin competiții similare de proiecte gestionate de fundațiile comunitare locale.

 

Grupul țintă al proiectelor aplicante

 

Elevii din clasele 0 – XII din școlile, liceele și școlile profesionale din Țara Făgărașului.

 

Cine poate solicita finanțare ?

 

Pentru a putea solicita finanțare, doritorii trebuie să facă parte dintr-o echipă care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect și de implementarea acesteia.

 

Organizații non-guvernamentale, muzee, centre de plasament, biblioteci din Țara Făgărașului;

 

Organizații non-guvernamentale de la nivel internațional și național în colaborare cu persoane fizice și grupuri de inițiativă, școli din  din Țara Făgărașului (putem facilita contactul cu persoane și ONG-uri din comunitate);

 

Grupul de inițiativă trebuie să fie format din minim 3 persoane; Instituții școlare; Persoane fizice: elevi, profesori, studenți, oameni de știință, ingineri, cercetători, muzeografi, pasionați de științe, persoane retrase din activitatea profesională, etc.

 

Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte: adulți cu expertiză în domeniul STEM și tineri. De asemenea, încurajăm implicarea persoanelor vârstnice și colaborările dintre persoane sau organizații din mediul urban și cel rural.

 

Ce fel de proiecte încurajăm ?

 

Prin fondul Științescu dorim să contribuim la dezvoltarea elevilor din Țara Făgărașului pentru viitor și astfel, încurajăm proiecte educaționale care promovează inovarea și creativitatea, implicarea activă a elevilor, motivarea și dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații.

 

Ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să îndeplinească următoarele caracteristici:

– să fie creative și inovative;

– să fie interdisciplinare;

– să vizeze mai ales elevii cu rezultate medii și dezvoltarea de activități care să atragă interesul elevilor pentru unul sau mai multe domenii ale științelor exacte;

– să realizeze colaborări și parteneriate între școliile din mediul rural și urban, precum și între școli și diverse alte instituții;

– să implice activ elevii în proiectele desfășurate și, ideal și în echipa de proiect;

– să pună în valoare domeniile ecologie şi protecția mediului (natural şi construit), arte, cultură, conservare și restaurare și legătura acestora cu științele exacte;

– să se desfășoare sau să provină de la reprezentanți din mediu rural (acestea vor fi apreciate în mod special şi vor fi punctate suplimentar);

– să fie scrise de elevi;

– să vină cu cofinanțare;

– să dezvolte proiectele finanțate în edițiile anterioare astfel încât să fie duse la un nivel superior.

 

Proiecte eligibile

 

Proiecte educaționale care includ activități de tipul „do-it-yourself” în domenii precum: electronică, robotică, printare 3D;

 

Programe educaționale de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi – la elevi);

 

Proiecte care produc rezultate măsurabile și relevante pentru scopul fondului, pentru profesorii și elevii din Țara Făgărașului, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Științescu;

 

Proiecte care implică în implementare mai multe cadre didactice și elevi și iau în considerare un efect de multiplicare (pot fi folosite în viitor, prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.);

 

Proiecte care propun soluții inovatoare la diverse probleme curente din sfera educației în științe exacte sau modalități inovatoare de implementare a ideii de proiect;

 

Proiecte care abordează aspecte legate de metode de predare și activități practice/aplicate, curriculare și/sau extracurriculare în care sunt implicate cadre didactice și elevi, pentru o mai bună înțelegere a aplicabilității științelor exacte în viața de zi cu zi și dezvoltarea unui interes direct pentru studiul acestor materii;

 

Proiecte care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea interdisciplinară și inovativă în studiul științelor exacte;

 

Proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitatea beneficiarilor direcți și indirecți.

 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Persoanele care înscriu un proiect își asumă faptul că echipa de proiect va acționa proactiv pentru a pune în aplicare valorile de solidaritate, compasiune și non-violență, având responsabilitatea să evite ca orice parte a sprijinului financiar sau operațional din partea programului (și orice sprijin financiar acordat de către Fundație în comunitate) să fie folosite direct sau indirect pentru activități violente sau de instigare la violență, activități teroriste sau care încalcă regimul armelor și munițiilor, activități care promovează discriminarea pe criterii etnice, de gen, rasiale, de orientare sexuală, cu excepția strategiilor de creștere a incluziunii sociale a unor grupuri deja discriminate prin mijloace non-violente.

 

Fundația Comunitară Țara Făgărașului nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații care promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, pseudoștiința, ideile extremiste, terorismul și care instigă la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

 

Valoarea Financiară a Fondului Științescu Țara Făgărașului

 

Valoarea totală a fondului este de 120.000 de lei.

 

Pentru proiectele educaționale bugetul se poate încadra între 300 de lei și 12.000 lei.

 

Exemple de costuri eligibile (lista este orientativă și ilustrativă, fără a ne limita la ele):

– cheltuieli de cazare, transport, masă, cheltuieli legate de evenimente, legate de curier.

– cheltuieli de comunicare și promovare: design, foto, site, blog, etc.

– consumabile: hârtie, toner, flipchart.

– cheltuieli de coordonare și management de proiect și resurse umane (de exemplu: apelarea la experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 10% din bugetul total al proiectului.

– proiecte de infrastructură – pentru proiecte multianuale care își propun construirea de infrastructură permanentă  (laboratoare STEM în afara școlii, laboratoare mobile, HUB-uri, exploratorii, centre etc.) deschisă întregii comunități (gratuit sau contracost).

– achiziții de echipamente, tehnologii, instrumente, material didactic, licențe software și servicii educaționale online. Aceste cheltuieli pentru achiziții (de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale) sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

 

*Dacă considerați că aveți nevoie de inspirație pentru o idee de proiect, vă îndrumăm către website-ul rețelei naționale Științescu http://stiintescu.ro/ sau puteți alege un proiect din lista de mai jos: (lista este orientativă și ilustrativă, fără a ne limita la ele):

 • laboratoare mobile – cu experimente ce pot fi deplasate la diferite școli din mediul rural și urban, în care educatori sunt elevii mai mari și le pot explica celor mai mici principiile de funcționare și pot exemplifica practic efectele experimentelor:
 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație cum ar fi Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), aplicații mobile (smartphone, tablete etc.), realitate augmentată și virtuală, senzori, drone, limbaje de programare moderne etc.
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D și activități legate de folosirea tehnologiei în meșteșuguri și arte
 • kituri pentru construirea de modele de mașini, avioane, rachete, ambarcațiuni (navomodele, aeromodele, etc)
 • kituri pentru creșterea cristalelor
 • construcții cu ajutorul imprimantei 3D
 • roboți modulari
 • electronică modulară
 • diferite construcții: catapultă tip trebuchet; pompa de apă acționată de o bicicletă, amplificator audio;
 • proiect despre influența sportului și activității fizice asupra stării de sănătate;
 • proiect despre nutriție, aditivi alimentari și efectele lor benefice/nocive asupra organismului
 • Proiecte educaționale care îmbină materiale didactice și metode educaționale inovatoare cu proiecte de cercetare ale elevilor în domenii STEM și vizite în institute, muzee, laboratoare de cercetare, etc.
 • Programe educaționale de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi, la elevi) și colaborare elevi – studenți pe domeniile STEM.

 

Exemple de costuri neeligibile

– costuri efectuate în afara perioadei de implementare;

– costuri care nu sunt direct legate de proiect;

– planuri de lecție sau proiecte didactice;

– schimburi de experiență și vizite de cercetare ale cadrelor didactice;

– activități care nu presupun implicarea activă a elevilor în proiect.

 

Cum aplici ?

 

Proiectele detaliate, în forma lor finală se înscriu în formularul de aplicare disponibil pe site-ul https://fagaras.stiintescu.ro/detalii-inscriere/ și se completează de către aplicant în format electronic.

 

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde:

(1) un formular de aplicare și (2) un formular de buget care se trimi electronic până la data de 12.03.2019 la ora 16.00.

 

Pentru a va ușura redactarea, puteți folosi formularul în format Word și formularul de buget în format Excel.

 

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la trimiterea celor două formulare online, vei primi un e-mail de confirmare a primirii lor. În cazul neprimirii acestui e-mail, te rugăm să ne contactezi la email cristina.muntean@fundatiactf.ro sau la telefon 0735 724 144 (Cristina Muntean – Manager Proiecte Fundația Comunitară Țara Făgărașului).

 

Cum facem selecția proiectelor?

 

Selecția proiectelor din concurs va fi făcută de un juriu independent format din oameni de știință  experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. Lista proiectelor selectate va fi validată de reprezentanți ai partenerilor Fondului Științescu Țara Făgărașului și Fundația Comunitară Țara Făgărașului.

 

Modalitatea de evaluare

 

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în 3 etape:

 

 1.  Preselecția aplicațiilor va fi realizată de Fundația Comunitară Țara Făgărașului pe baza următoarelor criterii de eligibilitate:

– aplicația completă, ce conține formularul de aplicare și formularul de buget a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;

– cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;

– activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;

– suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;

– durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 

 1. Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare.

 

Fiecare proiect va fi punctat pe baza criterilor de evaluare prezentate mai jos:

 1. Inovaţie (proiectul aduce idei noi în maniera în care se predau / învaţă materiile STEM);
 2. Relevanță (proiectul contribuie prin activitățile sale la atragerea elevilor către domeniile STEM și adresează categoriile de beneficiari vizate prin program);
 3. Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care Științescu își dorește să le dezvolte la copii și tineri);
 4. Coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 5. Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).
 6. Viziune (cum își propune proiectul să continue și să producă o schimbare pe termen lung).

 

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare:

1 punct – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de evaluare;

2 puncte – proiectul întrunește parțial acest criteriu de evaluare;

3 puncte – proiectul întrunește acest criteriu de evaluare, însă nu în totalitate/nu satisfăcător;

4 puncte – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de evaluare;

5 puncte – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de evaluare.

 

Astfel, 5 puncte este calificativul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru respectarea unui criteriu de evaluare. Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al comitetului de jurizare este de 30 puncte.

 

 1. Fundația Comunitară Țara Făgărașului, alături de finanțatori și o parte din juriu, poate decide organizarea de interviuri individuale de selecție cu echipele care au depus proiectele aflate pe lista scurtă.

 

Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe idei de proiecte. Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate. În funcţie de calitatea proiectelor pe care le primim, putem acorda finanţare pentru unul, mai multe sau niciunul dintre acestea.

 

Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant.

 

După cele 3 etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică.

 

Juriul Fondului Științescu

 

Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale, companii, institute de cercetare și instituții de învățământ. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție relevant pentru beneficiarii direcți ai proiectelor alese. Componența juriului va fi făcută publică până la expirarea perioadei de depunere a aplicațiilor.

 

Contractare si modalite de plată

 

La momentul contractării, pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, vom solicita și următoarele documente:

– copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat actualizat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);

– certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

– bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior în cazul persoanelor juridice;

– extras din Registrul Asociaţiilor și Fundațiilor în cazul ONG-urilor.

 

Echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va stabili împreună cu reprezentanții fiecărui proiect când și cum se vor acorda resursele, în acord cu bugetul și calendarul de activități. Sumele necheltuite se returnează către Fundația Comunitară Țara Făgărașului ca să poată fi folosite pentru alte proiecte.

 

Toate proiectele finanțate prin fondul Științescu Ţara Făgăraşului trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute.

 

În toate comunicările se va menționa numele complet al programului de finanțare, al finanțatorilor și al Fundației Comunitare Țara Făgărașului. Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile care vor fi precizate în contractul de finanţare, şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la documentele necesare estimării progresului proiectului. Proiectele vor fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de inițiatorii programului.

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

– raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul și care au fost rezultatele cantitative și calitative.

– raportul financiar: dovezi justificative ale achizițiilor efectuate.

 

Raportarea financiară și narativă se va trimite în primele două săptămâni după finalizarea proiectului, până pe 15.11.2019, iar evaluarea FCTF are loc în următoarele două săptămâni de la primirea raportării.

 

În cazul neprezentării rapoartelor, trimiterii de rapoarte incomplete, sub o formă necorespunzătoare, depășirea termenului de predare stabilit contractual, Fundația Comunitară Țara Făgărașului va solicita restituirea integrală a finanțării acordate.

 

Pe toată durata implementării proiectului, echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va fi aproape cu sfaturi, recomandări și sprijin pentru completarea rapoartelor.

 

Calendarul fondului

Data lansării oficiale a Fondului Științescu este: 12 februarie 2019

Training scriere proiecte: 15 februarie 2019

Consultări cu echipele de proiect cu programare prealabilă la adresa cristina.muntean@fundatiactf.ro – în perioada 12 februarie – 10 martie

Înscriere proiecte: 12 februarie – 12 martie 2019, ora 16.00 (termen limită înscriere proiecte)

Jurizarea proiectelor: 15 martie – 25 martie 2019

Anunțarea proiectelor câștigătoare: 3 aprilie 2019

Contractarea și finanțarea proiectelor selectate: 3 aprilie 2019 – 15 aprilie 2019

Training management de proiect: 15 aprilie – 30 mai 2019

Implementarea proiectelor finanțate: 15 aprilie – 1 noiembrie 2019

Termen limită de depunere a raportării: 15.11.2019

 

Mai multe detalii despre program și concursul de proiecte

Cristina Muntean – Manager Proiecte

Email: cristina.muntean@fundatiactf.ro

Telefon: 0735 724 144

Website: https://fagaras.stiintescu.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/fagaras.stiintescu.ro/

 

*Poți descărca Ghidul Aplicantului de aici!

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru ȘTIINȚESCU 3.0 este de 12 martie 2019, ora 16:00. Descărcați formularul de proiect în format Microsoft Word (click aici) și formularul de buget în format Excel (click aici), le completați și apoi le trimiteți pe adresa de mail cristina.muntean@fundatiactf.ro

 

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la trimiterea celor două formulare online, vei primi un e-mail de confirmare a primirii lor. În cazul neprimirii acestui e-mail, te rugăm să ne contactezi la email cristina.muntean@fundatiactf.ro sau la telefon 0735 724 144 (Cristina Muntean – Manager Proiecte Fundația Comunitară Țara Făgărașului).