23 aprilie 2020
Lansare ediție specială – Fondul Științescu 2020
Fundația Comunitară Țara Făgărașului( FCTF) lansează joi, 23 aprilie o ediție specială a programului de finanțare “Științescu”, prin care-și propune să stimuleze pasiunea pentru științele exacte a copiilor și tinerilor cu vârsta între 8 și 19 ani. Bugetul programului “Științescu” este de 21.300 de lei. În cadrul ediției 2020, nu este prevăzut un buget minim sau maxim. Ne propunem să finanțăm între 3 și 6 proiecte, în funcție de bugetul solicitat de către aplicanți. Ne propunem să finanțăm proiecte inovative care să se desfășoare în format digital/on–line, care să vină în sprijinul copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 – 19 ani din Țara Făgărașului cu scopul de a face educația STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică), mai atractivă și pe înțelesul lor, și să contribuie în mod deosebit la dezvoltarea abilităților care vor fi necesare în următorii ani.
23 aprilie - 20 mai 2020
Sesiune consultări scriere proiecte
În perioada dintre data lansării celei de a patra ediții a programului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va organiza sesiuni de consiliere online cu inițiatorii proiectelor, cu scopul de a acorda sprijinul necesar în vederea întocmirii corecte a aplicaților. Programările se vor realiza în baza unei înscrieri prealabile prin e-mail la cristina.muntean@fundatiactf.ro sau la telefon 0735 724 144.
23 aprilie - 23 mai, ora 17.00
Perioadă înscriere proiecte
Poți consulta ghidul de finanțare aici, formularul de aplicare aici și bugetul aici.
25 mai – 8 iunie 2020
Jurizarea proiectelor
Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe idei de proiecte. Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate. În funcţie de calitatea proiectelor pe care le primim, putem acorda finanţare pentru unul, mai multe sau niciunul dintre acestea. Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant. Fundația Comunitară Țara Făgărașului, alături de finanțatori și o parte din juriu, poate decide organizarea de interviuri individuale de selecție cu echipele care au depus proiectele aflate pe lista scurtă. După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finalizată și lista proiectelor câștigătoare va fi făcută publică. Pentru a vedea criteriile de eligibilitate și selecție vă rugăm să consultați ghidul de finanțare.
3 iunie – 7 iunie 2020
Perioadă eventuale interviuri cu echipele de proiect
În cazul în care membrii juriului solicită eventuale clarificări, se va proceda la evaluarea aplicației în baza unui interviu cu echipa de proiect.
10 iunie 2020
Anunțarea proiectelor câștigătoare
În data de 10 iunie vor fi anunțate atât prin intermediul unui comunicat de presă, cât și pe pagina webb a Fondului Științescu și pagina Facebook https://www.facebook.com/fagaras.stiintescu.ro/
10 iunie – 20 iunie 2020
Contractare și finanțare
Finanţarea va fi alocată pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului, care prevede drepturile și responsabilitățile tuturor părților. Finanțarea se va acorda în general, într-o singură tranșă, prin transfer bancar, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului. Sumele necheltuite se returnează către Fundația Comunitară Țara Făgărașului.
20 iunie – 20 noiembrie 2020
Implementarea proiectelor selectate
5 decembrie 2020
Termen limită de depunere a raportării

Ghid de finanțare Fondul Științescu Țara Făgărașului*

Ediție specială – 2020

 

Informații generale

 

Fondul Științescu este o mișcare națională care-i încurajează pe cei pasionați să le arate copiilor – prin experiment, activități practice și joc – acea latură a disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale. Științescu, a cărui menire e să-i ajute pe copii să descopere sensul ultim al științelor, le oferă mentorilor – profesori, elevi, studenți, profesioniști din toate domeniile – finanțări, resurse, îndrumare, sprijin.

 

În Țara Făgărașului, programul a debutat cu prima ediție în anul 2016, fiind implementat de către Fundația Comunitară Țara Făgărașului în colaborare cu Federația Fundațiilor Comunitare din România, cu sprijinul Romanian-American Foundation și ai susținătorilor programului. De atunci, Științescu a învestit cu încrederea lui 32 echipe care să-i ducă mai departe mesajul: insuflarea pasiunii pentru științe în rândul copiilor și adolescenților este responsabilitatea întregii comunități!

 

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte comunități din țară: Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Prahova, Sibiu și Timișoara prin competiții similare de proiecte gestionate de fundațiile comunitare locale.

 

Din cauza restricțiilor impuse de starea de urgență, multe dintre activitățile educaționale s-au mutat în mediul online. În acest context, ediția specială din acest an vine cu provocarea de a susține proiecte ale căror activități se adaptează vremurilor, care folosesc creativ mediul on-line pentru transferul de cunoștințe și propun o experiență de învățare valoroasă pentru copii și tineri.

 

Ce ne propunem să finanțăm în cadrul acestei ediții

 

Ne propunem să finanțăm proiecte inovative care să se desfășoare în format digital/on–line, care să vină în sprijinul copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 – 19 ani din Țara Făgărașului cu scopul de a face educația STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică), mai atractivă și pe înțelesul lor, și să contribuie în mod deosebit la dezvoltarea abilităților care vor fi necesare în următorii ani.
Ne dorim ca proiectele susținute din acest fond să ajute tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu zi sau cum funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții.

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

 

  • Aplicații și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință în format digital;
  • Proiecte educaționale care îmbină materiale didactice și metode educaționale inovatoare din domeniul STEAM, în format digital;
  • Proiecte care să prevadă activități interactive on-line, de urmat în pași;
  • Proiecte care propun familiarizarea copiilor/elevilor din mediul rural cu metodologia de învățare a diverselor ramuri ale științei, în mediul on-line;
  • Proiecte care prevăd punerea la dispoziție a unui canal online tip youtube/facebook cu scopul popularizării științelor ( ex.: ArtByte )
  • Proiecte digitale care să pună în valoare domeniile ecologie şi protecția mediului (natural şi construit), arte și meșteșuguri, geologie, astrologie, cultură, conservare și restaurare și legătura acestora cu științele exacte.
  • Proiecte care dezvoltă și consolidează cunoștințe deja acumulate în edițiile anterioare ale Fondului Științescu Țara Făgărașului, adaptându-le noilor cerințe, în mediul online.

 

Ce categorii de proiecte nu finanțăm:

 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Persoanele care înscriu un proiect își asumă faptul că echipa de proiect va acționa pro-activ pentru a pune în aplicare valorile de solidaritate, compasiune și non-violență, având responsabilitatea să evite ca orice parte a sprijinului financiar sau operațional din partea programului (și orice sprijin financiar acordat de către Fundație în comunitate) să fie folosite direct sau indirect pentru activități violente sau de instigare la violență, activități teroriste sau care încalcă regimul armelor și munițiilor, activități care promovează discriminarea pe criterii etnice, de gen, rasiale, de orientare sexuală, cu excepția strategiilor de creștere a incluziunii sociale a unor grupuri deja discriminate prin mijloace non-violente.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații care promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, pseudoștiința, ideile extremiste, terorismul și care instigă la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

 

Cine poate solicita finanțare?

 

Ținând cont de profilul proiectelor pe care dorim să le finanțăm în cadrul acestei ediții, proiecte de tip digital, pentru a putea solicita finanțare, doritorii trebuie să facă parte dintr-o echipă care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect și de implementarea acesteia.
• Organizații non-guvernamentale, muzee, centre de plasament, biblioteci din Țara Făgărașului și nu numai ( cu condiția ca proiectul să nu se adreseze exclusiv unui grup restrâns de elevi – cum ar fi de ex. elevii unei singure clase din altă zonă decât cea din Țara Făgărașului – ci materialele/cursurile/experimentele din cadrul proiectului pot fi accesibile oricărui elev interesat, de exemplu proiecte care prevăd punerea la dispoziție a unui canal online tip youtube/facebook cu scopul popularizării științelor), inclusiv asociații de părinți și absolvenți.
• Grupuri de inițiativă – acestea trebuie să fie formate din minimum 3 persoane: elevi, profesori, studenți, oameni de știință, ingineri, cercetători, muzeografi, pasionați de științe, persoane retrase din activitatea profesională, etc.
• Instituții Școlare

 

Grupul țintă al proiectelor aplicante

 

Elevii din clasele III – XII din școlile, liceele și școlile profesionale din Țara Făgărașului

 

Valoarea financiară a Fondului Științescu, ediția 2020 este de 21.300 RON.

 

În cadrul ediției 2020, nu este prevăzut un buget minim sau maxim. Ne propunem să finanțăm între 3 și 6 proiecte, în funcție de bugetul solicitat de către aplicanți.

 

a. Tipuri de cheltuieli eligibile:
– achiziții de echipamente, tehnologii, instrumente, material didactic, licențe software și servicii educaționale online prin intermediul cărora activitățile propuse în proiect să poată să fie prezentate elevilor în mediul online.
– cheltuieli de coordonare și management de proiect și resurse umane (de exemplu: apelarea la experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere on-line, dar nu mai mult de 10% din bugetul total al proiectului.
– Producţie de materiale didactice online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
– cheltuieli de comunicare și promovare: design, site, blog, etc.
– consumabile.

 

b. Tipuri de cheltuieli neeligibile:
– costuri efectuate în afara perioadei de implementare;
– costuri care nu sunt direct legate de proiect.

 

Cum aplici ?

 

Înscrierea proiectelor se realizează prin intermediul unei cereri de finanțare care cuprinde: un formular de aplicare și un formular de buget.
Acestea sunt disponibile pe site-ul https://fagaras.stiintescu.ro/detalii-inscriere/, se completează de către aplicant în format electronic și se trimit la adresa de email cristina.muntean@fundatiactf.ro până la data de 23 mai 2020, ora 17.00.

 

În perioada dintre data lansării celei de a patra ediții a programului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va organiza sesiuni de consiliere online cu inițiatorii proiectelor, cu scopul de a acorda sprijinul necesar în vederea întocmirii corecte a aplicaților. Programările se vor realiza în baza unei înscrieri prealabile prin e-mail la cristina.muntean@fundatiactf.ro sau la telefon 0735 724 144.

 

Cum facem selecția proiectelor?

 

Selecția proiectelor din concurs va fi făcută de un juriu independent format din oameni de știință experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitate.
Politica de evitare a conflictului de interese
Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului cunoaște și este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

 

Modalitatea de evaluare

 

Selecția proiectelor câștigătoare se va face în etape:

1. În prima fază, Fundația Comunitară va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:
• Aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului; acest criteriu este eliminatoriu;
• Cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
• Suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
• Durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghidul de finanțare;
• Evaluare aplicație în baza unui interviu cu echipa de proiect ( dacă va considera a fi necesar).

2. Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare.
Juriul va putea face recomandări care vor fi ulterior discutate cu echipele de proiect.

 

Fiecare proiect va fi punctat pe baza criterilor de evaluare prezentate mai jos:

Inovaţie (proiectul aduce idei noi în maniera în care se predau / învaţă materiile STEM);
Relevanță (proiectul contribuie prin activitățile sale la atragerea elevilor către domeniile STEM și adresează categoriile de beneficiari vizate prin program);

Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care Științescu își dorește să le dezvolte la copii și tineri);

Coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

Viziune (cum își propune proiectul să continue și să producă o schimbare pe termen lung).

 

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare:

 

1 punct – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de evaluare;
2 puncte – proiectul întrunește parțial acest criteriu de evaluare;
3 puncte – proiectul întrunește acest criteriu de evaluare, însă nu în totalitate/nu satisfăcător;
4 puncte – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de evaluare;
5 puncte – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de evaluare.

 

Astfel, 5 puncte este calificativul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru respectarea unui criteriu de evaluare. Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al comitetului de jurizare este de 30 puncte.

 

Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe idei de proiecte. Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate. În funcţie de calitatea proiectelor pe care le primim, putem acorda finanţare pentru unul, mai multe sau niciunul dintre acestea.

În cazul în care vor fi mai multe aplicații supuse jurizării, în funcție de bugetul disponil, vor avea întâietate acele proiecte care vor îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate și ai căror aplicanți provin din zona Țării Făgărașului.

Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant.

 

Juriul Fondului Științescu

 

Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale, companii, institute de cercetare și instituții de învățământ. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție relevant pentru beneficiarii direcți ai proiectelor alese. Componența juriului va fi făcută publică până la expirarea perioadei de depunere a aplicațiilor.

 

Contractare și modalitate de plată

 

Finanţarea va fi alocată pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului, care prevede drepturile și responsabilitățile tuturor părților.

La momentul contractării, pe lângă documentele menționate mai sus, în cazul persoanelor juridice, vom solicita și următoarele documente:

 

• copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat actualizat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);

• certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

• bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior în cazul persoanelor juridice;
• extras din Registrul Asociaţiilor și Fundațiilor în cazul ONG-urilor.

 

Finanțarea se va acorda în general, într-o singură tranșă, prin transfer bancar, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.
Sumele necheltuite se returnează către Fundația Comunitară Țara Făgărașului.

 

Vizibilitatea finanțatorului

 

Fiecare echipă de proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare și promovare online – pagină Facebook, site și/sau blog.

În toate comunicările se va menționa numele complet al programului de finanțare, al finanțatorilor și al Fundației Comunitare Țara Făgărașului.

Toate materialele de informare sau promovare a proiectelor finanțate prin programului Fondul Științescu necesită aprobarea Fundației Comunitare Țara Făgărașului, înainte de tipărire sau publicitate.

Echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașuluio va pune la dispoziția echipelor de proiect template-uri grafice care vor fi folosite pentru orice materiale de comunicare create și distribuite în cadrul proiectelor.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

 

Echipa FCTF va pune la dispoziţia echipelor de proiect formulare standard pentru raportare, iar raportarea va fi făcută online.
În cazul neprezentării rapoartelor, trimiterii de rapoarte incomplete, sub o formă necorespunzătoare, depășirea termenului de predare stabilit contractual, Fundația Comunitară Țara Făgărașului va solicita restituirea integrală a finanțării acordate.
Pe toată durata implementării proiectului, echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va fi aproape cu sfaturi, recomandări și sprijin pentru completarea rapoartelor.

 

Calendarul fondului

 

23 aprilie – Lansare sesiune depunere proiecte
23 martie – 20 mai – Sesiune consultări scriere proiecte
23 mai, ora 17.00 – Încheiere perioadă de înscriere proiecte
25 mai – 8 iunie – Jurizarea proiectelor
3 iunie – 7 iunie – eventuale interviuri cu echipele de proiect pentru ulterioare clarificări la cererea juriului
10 iunie – Anunțarea proiectelor câștigătoare
10 iunie – 20 iunie – Contractare și Finanțare
20 iunie – 20 noiembrie – Implementare proiecte
5 decembrie – Deadline raportare finală

 

 

Mai multe detalii despre program și concursul de proiecte

Cristina Muntean – Manager Proiecte

Email: cristina.muntean@fundatiactf.ro

Telefon: 0735 724 144

Website: https://fagaras.stiintescu.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/fagaras.stiintescu.ro/

 

*Poți descărca Ghidul Aplicantului de aici!

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru ȘTIINȚESCU – ediție 2020 este 23 mai, ora 17:00. Descărcați formularul de proiect în format Microsoft Word (click aici) și formularul de buget în format Excel (click aici), le completați și apoi le trimiteți pe adresa de mail cristina.muntean@fundatiactf.ro

 

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la trimiterea celor două formulare online, vei primi un e-mail de confirmare a primirii lor. În cazul neprimirii acestui e-mail, te rugăm să ne contactezi  la telefon 0735 724 144 (Cristina Muntean – Manager Proiecte Fundația Comunitară Țara Făgărașului).