17 octombrie 2023
Lansare Științescu ediția nr. 7.0
Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) lansează marți, 17 octombrie 2023, ediția cu numărul 7.0 a Fondului Științescu, program prin care acordă finanțări, în limita bugetului disponibil, pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe a copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 19 ani, prin activități creative, inovative, jocuri și experimente.
17 oct – 5 noiembrie 2023
Perioadă trimitere Scrisoare de intenție
Descarcă mai întâi Scrisoarea de Intenție, prezintă-ne ideea ta de proiect, răspunzând la întrebările adresate. Trimite-o până în data de 5 noiembrie 2023, ora 18.00 la adresa de email cristina.muntean@fundatiactf.ro.
17 oct – 30 noiembrie 2023
Sesiuni consultări scriere proiecte
În perioada dintre data lansării acestei ediții a Fondului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor (respectiv 17 octombrie – 30 noiembrie), echipa FCTF va organiza consultări online cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, în baza unei programări prealabile pe e-mail (cristina.muntean@fundatiactf.ro), la care te încurajăm să participi.
6 - 15 noiembrie 2023
Mini – interviuri cu echipele de proiect
După ce vei primi pe email confirmarea acceptării Scrisorii de intenție, în perioada 6 noiembrie – 15 noiembrie vei fi invitat la un mini-interviu (în format fizic sau online) pentru a ne cunoaște și pentru a te ajuta (dacă e cazul) în rafinarea ideeii de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare finale.
15 - 30 noiembrie 2023
Perioadă trimitere Formular de Aplicare
Descarcă Formularul de Aplicare împreună cu Formularul de Buget, completează-le și trimite-le la adresa cristina.muntean@fundatiactf.ro în perioada 15 noiembrie - 30 noiembrie 2023, ora 15.00.
1 - 10 decembrie 2023
Perioadă evaluare proiecte
Toate aplicațiile care au trecut cu bine prin cele trei etape de înscriere, vor fi jurizate de un juriu independent pe baza criteriilor de eligibilitate care se regăsesc în Ghidul de Finanțare.
12 decembrie 2023
Anunțare proiecte câștigătoare
Proiectele câștigătoare vor fi anunțate prin comunicat de presă, pe pagina web și pe pagina de facebook a programului
13 - 20 decembrie 2023
Contractare și finanțare
Finanţările se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.
20 dec 2023 - 20 iunie 2024
Implementare și monitorizare proiecte
În această perioadă echipele de proiecte vor desfășura activitățile conform calendarului stabilit  (și transmis coordonatorului de program imediat în perioada imediat următoare semnării contractului de finanțare cu FCTF) iar membrii FCTF vor anunța vizite în vederea monitorizării acestora.
5 iulie 2024
Termen limită de depunere a raportării
La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar care vor fi transmise în termen de maxim 15 zile, conform ghidului de finanțare.

GHIDUL APLICANTULUI Științescu Țara Făgărașului 7.0

 

Ce este Științescu?

Dacă ești pasionat de științele exacte, vrei să le transmiți și altora pasiunea ta și să le arăți cum pot să învețe cu plăcere, îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului, prin Fondul Științescu. Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 6 şi 19 ani.

Începând cu prima ediție și până în prezent, Științescu a învestit cu încrederea lui 54 echipe care să-i ducă mai departe mesajul: insuflarea pasiunii pentru științe în rândul copiilor și adolescenților este responsabilitatea întregii comunități!

Căutăm proiecte creative, inovative și care să facă pasiunea pentru educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) „contagioasă”. Proiectele pe care le propui pot ajuta copiii și tinerii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

Fondul Științescu este implementat în Țara Făgărașului de către Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF), în parteneriat cu Romanian-American Foundation (RAF) şi Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), împreună cu partenerii locali.

 

Valoarea totală al Fondului Științescu, ediția 7.0:

Valoarea totală a fondului de finanțare este 109.311 Lei.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Țara Făgărașului oferă granturi (finanțări nerambursabile) către asociații/organizații sau grupuri informale alcătuite din profesori, părinți, elevi de liceu, studenți și/sau specialiști din domeniile STEAM, care doresc să implementeze proiecte educaționale ce stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor cu vârste între 6 şi 19 ani. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor.

 

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă, care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că învățarea acestora le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul STEAM.

Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, în acord cu abilitățile şi cunoștințele necesare următoarei generații de inovatori.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

▪ Curiozitatea și imaginația

▪ Gândirea critică și rezolvarea problemelor complexe

▪ Colaborarea în rețele

▪ Flexibilitatea cognitivă și adaptabilitatea

▪ Atitudine pro activă, spiritul de inițiativă și antreprenoriat

▪ Comunicarea eficientă – scrisă și orală

▪ Accesarea și analiza informației

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Ne dorim să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

▪ Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință prin metoda „Learning by doing”;

▪ Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență);

▪ Proiecte educaționale care includ activități de tipul „do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, informatică, imprimare 3D, meteorologie etc.;

▪ Proiecte care cuprind evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie;

▪ Proiecte care propun familiarizarea copiilor/elevilor din mediul rural cu metodologia de învățare a diverselor ramuri ale științei.

▪ Proiecte care pun în valoare domeniile ecologie şi protecția mediului (natural şi construit), smart farming, arte, cultură, conservare și restaurare și legătura acestora cu științele exacte;

 

Ce categorii de proiecte nu finanțăm?

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

Persoanele care înscriu un proiect își asumă faptul că echipa de proiect va acționa pro-activ pentru a pune în aplicare valorile de solidaritate, compasiune și non-violență, având responsabilitatea să evite ca orice parte a sprijinului financiar sau operațional din partea programului (și orice sprijin financiar acordat de către Fundație în comunitate) să fie folosite direct sau indirect pentru activități violente sau de instigare la violență, activități teroriste sau care încalcă regimul armelor și munițiilor, activități care promovează discriminarea pe criterii etnice, de gen, rasiale, de orientare sexuală, cu excepția strategiilor de creștere a incluziunii sociale a unor grupuri deja discriminate, prin mijloace non-violente.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane, grupuri sau organizații care promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, pseudoștiința, ideile extremiste, terorismul și care instigă la nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

 

Vom finanţa proiectele care promovează:

▪ Inovarea și creativitatea

▪ Implicarea activă a copiilor și tinerilor

▪ Interdisciplinaritatea

▪ Motivația intrinsecă

▪ Colaborarea și spiritul de echipă

▪ Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

Care este valoarea unei finanțări?

Anul acesta Științescu nu își propune un buget minim sau maxim pentru acordarea unei finanțări.

Fiecare idee de proiect va fi discutată și evaluată de către membrii juriului și reprezentanții echipei de coordonare a Fondului Științescu împreună cu echipele de proiecte, în cadrul interviurilor. Vor fi premiate cele mai bune idei de proiecte în funcție de bugetul disponibil.

 

Cine poate aplica?

▪ Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți sau absolvenți ai liceelor din Țara Făgărașului

▪  Organizații neguvernamentale din afara zonei Țării Făgărașului ai căror beneficiari se află pe teritoriul Țării Făgărașului și care își exprimă acceptul de a desfășura activități gratuite cu copii/tineri din Țara Făgărașului pe parcursul a minim 1 an de la încheierea contractului de finanțare cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului.

▪ Echipe de pasionați de știință și tehnologie din medii profesionale diverse (biologi, muzeografi, ingineri, programatori, freelanceri etc.);

▪ Profesori și învățători (individual sau în echipă);

▪ Echipe de elevi de liceu;

▪ Echipe de studenți;

▪ Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus);

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

▪ Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;

▪ Cheltuieli legate de ateliere / excursii / evenimente (închiriere de spaţii, echipamente etc.);

▪ Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;

▪ Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;

▪ Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);

▪ Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;

▪ Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);

▪ Cheltuieli de coordonare și management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;

▪ Onorarii traineri, invitaţi;

▪ Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

 

Cum aplici?

Etapa de înscriere se va desfășura în trei etape:

 1. Descarcă Scrisoarea de Intenție și prezintă-ți ideea ta de proiect, răspunzând la întrebările adresate. Trimite-o până în data de 5 noiembrie 2023, ora 18.00 la adresa de email  cristina.muntean@fundatiactf.ro.
 2. După ce vei primi pe email confirmarea acceptării acesteia, în perioada 6 – 15 noiembrie vei fi invitat la un mini-interviu (în format fizic sau online) pentru a ne cunoaște și pentru a te ajuta (dacă e cazul) în rafinarea ideii de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare finale.
 3. Ultima etapă este cea a completării Formularul de înscriere împreună cu Formularul de Buget. Termenul limită pentru trimiterea acestora este 30 noiembrie 2023, ora 15.00.

 

Trimiterea Scrisorii de Intenție este cu termen de obligativitate în vederea acceptării ulterioare a Formularului de Înscriere final.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

 • Aplicația finală a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului și doar în urma trimiterii în prealabil a Scrisorii de intenție și a participării la mini – interviul propus de finanțator; acest criteriu este eliminatoriu;
 • Cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • Suma solicitată este în concordanță cu Bugetul și activitățile propuse în aplicația finală;
 • Durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghidul de finanțare;

 

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare.

Juriul va putea face recomandări care vor fi ulterior discutate cu echipele de proiect.

Fiecare proiect va fi punctat pe baza criteriilor de evaluare prezentate mai jos:

 • Inovație (proiectul aduce idei noi în maniera în care se predau / învață materiile STEM);
 • Relevanță (proiectul contribuie prin activitățile sale la atragerea elevilor către domeniile STEM și adresează categoriile de beneficiari vizate prin program);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care Științescu își dorește să le dezvolte la copii și tineri);
 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).
 • Viziune (cum își propune proiectul să continue și să producă o schimbare pe termen lung).

 

Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins între 1 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare:

1 punct – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de evaluare;

2 puncte – proiectul întrunește parțial acest criteriu de evaluare;

3 puncte – proiectul întrunește acest criteriu de evaluare, însă nu în totalitate/nu satisfăcător;

4 puncte – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de evaluare;

5 puncte – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de evaluare.

 

Astfel, 5 puncte este calificativul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru respectarea unui criteriu de evaluare. Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al comitetului de jurizare este de 30 puncte.

Un candidat poate trimite spre evaluare mai multe idei de proiecte însă doar unul va fi finanțat.

Vor primi finanţare acele proiecte care vor respecta toate criteriile de eligibilitate.

Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia comitetului de selecţie de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicant.

 

Cum primești finanțarea?

Finanţările se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Sumele finanțărilor vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizației/reprezentantului grupului informal, în termen de 10 zile de la semnarea contractului.

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Țara Făgărașului a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de organizaţie/grupul informal finanţat.

 

Cine primeşte finanțarea?

▪ Coordonatorul echipei, ca reprezentant, în cazul grupurilor informale de pasionați de știință și tehnologie sau a cadrelor didactice. (Grupul informal trebuie să fie alcătuit din cel puțin 3 persoane.);

▪ Organizațiile neguvernamentale;

▪ Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor de elevi de liceu.

 

Care este calendarul programului Științescu ediția 7.0?

 

 • 17 octombrie 2023 – Lansarea Fondului Științescu ediția 7.0
 • 17 octombrie – 5 noiembrie 2023 – Perioadă trimitere Scrisoare de intenție
 • 17 octombrie – 30 noiembrie 2023 – Sesiuni consultări scriere proiecte
 • 6 noiembrie – 15 noiembrie 2023 – Perioadă mini-interviuri cu echipele de proiect
 • 15 noiembrie – 30 noiembrie 2023 – Perioadă trimitere Formular de Aplicare
 • 1 decembrie – 10 decembrie 2023 – Perioadă evaluare proiecte
 • 12 decembrie 2023 – Anunț proiecte câștigătoare
 • 13 decembrie – 20 decembrie 2023 – Contractare și finanțare
 • 20 decembrie 2023 – 20 iunie 2024 – Perioadă implementare și monitorizare
 • 5 iulie 2024 – Termen limită de depunere a raportării

 

În perioada dintre data lansării acestei ediții a Fondului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor (respectiv 16 octombrie – 30 noiembrie), echipa FCTF va organiza consultări (în format fizic sau online) cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, în baza unei programări prealabile pe e-mail (cristina.muntean@fundatiactf.ro), la care te încurajăm să participi.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

 

Echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va pune la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Fondul Științescu”.

 

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină de Facebook, instagram, site, blog etc. În cadrul sesiunii de instruire va exista o secțiune dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

 

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

▪ raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;

▪ raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune online de instruire referitoare la raportare și comunicare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

▪ Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/fagaras.stiintescu.ro

▪ Pagina de web a programului: https://fagaras.stiintescu.ro/

▪ Contact manager de proiecte: Cristina Muntean

E-mail: cristina.muntean@fundatiactf.ro

Telefon: 0735 724144

 

Resurse inspiraționale

 

Vă dorim mult succes și inspirație!

 

Etapa de înscriere se va desfășura în trei etape:

 1. Descarcă Scrisoarea de Intenție și prezintă-ți ideea ta de proiect, răspunzând la întrebările adresate. Trimite-o până în data de 5 noiembrie 2023, ora 18.00 la adresa de email  cristina.muntean@fundatiactf.ro.
 2. După ce vei primi pe email confirmarea acceptării acesteia, în perioada 6 – 15 noiembrie vei fi invitat la un mini-interviu (în format fizic sau online) pentru a ne cunoaște și pentru a te ajuta (dacă e cazul) în rafinarea ideeii de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare finale.
 3. Ultima etapă este cea a completării Formularul de înscriere împreună cu Formularul de Buget. Termenul limită pentru trimiterea acestora este 30 noiembrie 2023, ora 15.00.

 

Dacă ai întrebări te rugăm să ne contactezi la telefon 0735 724 144 (Cristina Muntean – Manager Proiecte Fundația Comunitară Țara Făgărașului).