Lucrările practice de laborator
June 11, 2015

 

Proiectul a fost conceput sub forma unui opțional interdisciplinar care a invitat elevii să participe la aventura cunoaşterii şi înţelegerea ştiinţifică a proceselor vieţii. În acest context, echipa a realizat un curriculum interdisciplinar centrat pe competenţe care să permită elevilor să participe activ la observaţii, să efectueze analize, să realizeze sinteze şi să ajungă la noţiuni ştiinţifice. Focusul a fost astfel pus pe dezvoltarea spiritului de observaţie, iar noţiunile asimilate duc la formarea deprinderii de a raţiona și dezvoltarea gândirii ştiinţifice.

Structură seminarii de laborator:

– Sesiuni teoretice în cadrul cărora elevii și-au dezvoltat competențe cheie la biologie, fizică şi chimie; dezvoltarea capacităţilor de investigare, observare, asimilare şi utilizare a cunoştinţelor

– Sesiuni practice de laborator: achiziționarea materialelor didactice, sticlăriei de laborator și reactivilor, derularea experimentelor de fizică, chimie, biologie și formarea abilităţilor motrice, practice, de lucru cu aparatura specifică ştiinţelor.


 

Beneficiari: 120 de elevi ai claselor a XI-a ai Colegiului Naţional Samuel von Brukenthal din Sibiu

Echipa: Grosu Lucia Daniela – Profesor biologie, Popa-Schneider Călina – Profesor de chimie, Staroste Lucian – profesor de fizică

Web: https://www.facebook.com/lucrarilaboratorbruk?fref=ts

Finanțare: 7000,-  lei

Activități derulate în perioada: mai-iunie 2015

01